Thursday Sep 24 2015

Move and dance

Uroša Predića 6, Novi Sad 21000, Serbia Jasna Jelovac Društvo sport za sve Partizan 2
  • Where Novi Sad,
    Serbia
  • When Event Start
    19:00

Move and dance promoviše prednosti fizičke aktivnosti i plesa kao redovnog učešća u sportu i rekreaciji.